نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش92436

لوله فولادی 16 خاور نو

برند : لوله گالوانیزه خاور نو – سطح مقطع 16 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 2 متری(قیمت بر اساس هر متر میباشد و متراژ هر شاخه 3 متر)

لوله فولادی 29 خاور نو

برند : لوله گالوانیزه خاور نو – سطح مقطع 29 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 3 متری(قیمت بر اساس هر متر میباشد و متراژ هر شاخه 3 متر)

لوله فولادی 21 خاور نو

برند :لوله گالوانیزه خاور نو – سطح مقطع 21 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 3 متری(قیمت بر اساس هر متر میباشد و متراژ هر شاخه 3 متر)

لوله فولادی 13 خاور نو

برند : لوله گالوانیزه خاور نو – سطح مقطع 13 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 3 متری(قیمت بر اساس هر متر میباشد و متراژ هر شاخه 3 متر)