نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش92436

لوله فولادی 29 پایپ نوران

برند : لوله گالوانیزه پایپ نوران – سطح مقطع 29 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 2 متری

لوله فولادی 21 پایپ نوران

برند : لوله گالوانیزه پایپ نوران – سطح مقطع 21 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 2 متری

لوله فولادی 16 پایپ نوران

برند : لوله گالوانیزه پایپ نوران – سطح مقطع 16 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 2 متری

لوله فولادی 13 پایپ نوران

برند : لوله گالوانیزه پایپ نوران – سطح مقطع 13 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه سرد و گرم – تولید در شاخه 2 متری