نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش92436

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 36 فیوزه توکار ویسیج (visage)

93,100 تومان
برند : جعبه فیوز ویسیج - 36 فیوزه – توکار - دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن-- قابلیت جدا کردن پوشش با توجه به تعداد فیوز مورد نیاز- قابلیت اتصال به زمین ( شین ارت)–  دارای قابی سفید از جنس ABS – مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزی تا دمای 650 درجه سانتی گراد-IP20

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 24 فیوزه توکار ویسیج (visage)

70,900 تومان
برند : جعبه فیوز ویسیج - 24 فیوزه – توکار - دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن- قابلیت جدا کردن پوشش با توجه به تعداد فیوز مورد نیاز- قابلیت اتصال به زمین ( شین ارت) –  دارای قابی سفید از جنس ABS – مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزی تا دمای 650 درجه سانتی گراد - IP20

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 12 فیوزه توکار ویسیج (visage)

34,800 تومان
برند : جعبه فیوز ویسیج - توکار – 12 فیوزه – دارای قابی سفید از جنس ABS - دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن-  مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزی تا دمای 650 درجه سانتی گراد- IP20  - قابلیت جدا کردن پوشش با توجه به تعداد فیوز مورد نیاز – قابلیت اتصال به زمین ( شین ارت)

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 6 فیوزه توکار ویسیج (visage )

22,500 تومان
برند : جعبه فیوز ویسیج – توکار – 6 فیوزه –قابلیت اتصال به زمین ( شین ارت) – قابلیت ورود سیم وکابل از 4 جهت - قاب سفید رنگ از جنس ABS - مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزی تا دمای 650 درجه - IP20- دارای درب شفاف  با قابلیت قفل شدن

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 16 فیوزه روکار ویسیج (visage)

51,300 تومان
برند : جعبه فیوز ویسیج - روکار – 16 فیوزه – دارای قابی سفید از جنس ABS – IP20 - دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن - مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزی تا دمای 650 درجه سانتی گراد - قابلیت جدا کردن پوشش با توجه به تعداد فیوز مورد نیاز– قابلیت اتصال به زمین ( شین ارت)

جعبه مینیاتوری( قاب مینیاتوری ) 9 فیوزه روکار ویسیج (visage)

26,300 تومان
برند : جعبه فیوز ویسیج - روکار – 9 فیوزه – دارای قابی سفید از جنس ABS - دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن -  IP20 - مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزی تا دمای 650 درجه سانتی گراد - قابلیت جدا کردن پوشش با توجه به تعداد فیوز مورد نیاز – قابلیت اتصال به زمین ( شین ارت)

جعبه فیوز مینیاتوری 6 تایی روکار ویسیج (visage)

22,500 تومان
برند : جعبه فیوز ویسیج - قابلیت اتصال به زمین ( دارای شین ارت) – دارای قاب سفید از جنس ABS– دارای قابلیت ورود سیم و کابل از 4 جهت – IP20 - دارای درب شفاف با قابلیت قفل - مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزی تا دمای 650 درجه روکار - 6 فیوزه