نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش92436

لوله پلی آمید 2 ( نمره 13 ) – 12 کیلوگرم

1,900 تومان
ویژگی ها : لوله پلی آمید با سطح مقطع 2 سانتیمتر – دارای نمره 13 – تولید در شاخه های 6 متری – بسته 25 تایی – وزن بسته 12 کیلوگرم -  رنگ بدنه ساده رنگی و خط دار

لوله پلی آمید 2.5 ( نمره 16 ) – 15 کیلوگرم

2,600 تومان
ویژگی ها : لوله پلی آمید با سطح مقطع 2.5 سانتیمتر – دارای نمره 16 – تولید در شاخه های 6 متری – بسته 25 تایی – وزن بسته 15 کیلوگرم -  رنگ بدنه ساده رنگی و خط دار

لوله پلی آمید 2 ( نمره 13 ) – 13 کیلوگرم

2,100 تومان
ویژگی ها : لوله پلی آمید با سطح مقطع 2 سانتیمتر – دارای نمره 13 – تولید در شاخه های 6 متری – بسته 25 تایی – وزن بسته 13 کیلوگرم -  رنگ بدنه ساده رنگی و خط دار

لوله پلی آمید 3 ( نمره 21 ) – 18 کیلوگرم

5,000 تومان
ویژگی ها : لوله پلی آمید با سطح مقطع 3 سانتیمتر – دارای نمره 21 – تولید در شاخه های 6 متری – بسته 15 تایی – وزن بسته 18 کیلوگرم -  رنگ بدنه ساده رنگی و خط دار

لوله پلی آمید 2.5 ( نمره 16 ) – 16 کیلوگرم

2,800 تومان
ویژگی ها : لوله پلی آمید با سطح مقطع 2.5 سانتیمتر – دارای نمره 16 – تولید در شاخه های 6 متری – بسته 25 تایی – وزن بسته 16 کیلوگرم -  رنگ بدنه ساده رنگی و خط دار

لوله پلی آمید 2 ( نمره 13 ) – 14 کیلوگرم

2,400 تومان
ویژگی ها : لوله پلی آمید با سطح مقطع 2 سانتیمتر – دارای نمره 13 – تولید در شاخه های 6 متری – بسته 25 تایی – وزن بسته 14 کیلوگرم -  رنگ بدنه ساده رنگی و خط دار