نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش92436

لوله پی وی سی 48 سازند پلیمر سمنان

برند : لوله PVC سازند پلیمر سمنان – دارای سطح مقطع 48 میلیمتر – خم گرم - نوع رنگ پودری

لوله پی وی سی 36 سازند پلیمر سمنان

برند : لوله PVC سازند پلیمر سمنان – دارای سطح مقطع 36میلیمتر – خم گرم - نوع رنگ پودری

لوله پی وی سی 29 سازند پلیمر سمنان

برند : لوله PVC سازند پلیمر سمنان – دارای سطح مقطع 29 میلیمتر – خم گرم - نوع رنگ پودری

لوله پی وی سی 21 سازند پلیمر سمنان

برند :لوله PVC سازند پلیمر سمنان – دارای سطح مقطع 21میلیمتر – خم گرم - نوع رنگ پودری

لوله پی وی سی 16 سازند پلیمر سمنان

لوله PVC سازند پلیمر سمنان دارای سطح مقطع 16میلیمتر – در دو وزن 1000 و 1200 گرمی – خم گرم - رنگ پودری

لوله پی وی سی 13.5 سازند پلیمر سمنان

لوله PVC سازند پلیمر سمنان دارای سطح مقطع 13.5 میلیمتر – در دو وزن 900 و 1000 گرمی – خم گرم - رنگ پودری