نمایش 1–8 از 21 نتیجه

نمایش92436

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (پریز ارت محافظ دار UPS)

26,220 تومان30,970 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع پریز ارت محافظ دار UPS

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (پریز برق ساده)

23,655 تومان28,405 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع پریز برق ساده

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (کلید کولر دوقطبی)

46,075 تومان50,825 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع کلید کولر دوقطبی

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (پریز TV)

27,455 تومان32,205 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع پریز TV

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (پریز تلفن)

26,790 تومان31,540 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع پریز تلفن

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (کلید شاسی زنگ)

24,985 تومان29,735 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع کلید شاسی زنگ

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (کلید تبدیل)

25,555 تومان30,305 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع کلید تبدیل

کلید و پریز خیام الکتریک مدل خیام (کلید سه پل)

47,405 تومان52,155 تومان
ویژگی ها : دارای پل یکسره - 24 ماه ضمانت - جنس بدنه از پلاسیک فشرده - نصب به صورت توکار - مکانیزم از نوع مکانیکی و دستی - دارای 5 رنگ متنوع - نوع کلید سه پل