نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش92436

کلید و پریز دلند کرم مدل آسا با مکانیزم جدید (پریز آنتن مرکزی)

67,900 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار دلند - مدل آسا - رنگ کرم - مکانیزم جدید - نوع کلید پریز آنتن مرکزی

کلید و پریز دلند کرم مدل آسا با مکانیزم جدید (شاسی راه پله)

24,200 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار دلند - مدل آسا - رنگ کرم - مکانیزم جدید - نوع کلید شاسی راه پله

کلید و پریز بارانی توکار دلند مدل آسا (پریز برق ارت با پایه سرامیکی)

35,600 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار بارانی دلند مدل آسا - دارای درجه حفاظت IP44 - دارای درب محافظ - رنگ کلید و پریز سفید و کرم - نوع کلید پریز برق ارت با پایه سرامیکی

کلید و پریز بارانی توکار دلند مدل آسا (پریز برق ساده با پایه سرامیکی)

33,200 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار بارانی دلند مدل آسا - دارای درجه حفاظت IP44 - دارای درب محافظ - رنگ کلید و پریز سفید و کرم - نوع کلید پریز برق ساده با پایه سرامیکی

کلید و پریز بارانی توکار دلند مدل آسا (پریز برق ارتدار با محافظ کودک)

33,200 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار بارانی دلند مدل آسا - دارای درجه حفاظت IP44 - دارای درب محافظ - رنگ کلید و پریز سفید و کرم - نوع کلید پریز برق ارتدار با محافظ کودک

کلید و پریز بارانی توکار دلند مدل آسا (پریز برق ساده با محافظ کودک)

31,200 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار بارانی دلند مدل آسا - دارای درجه حفاظت IP44 - دارای درب محافظ - رنگ کلید و پریز سفید و کرم - نوع کلید پریز برق ساده با محافظ کودک

کلید و پریز بارانی توکار دلند مدل آسا (کلید تبدیل)

32,800 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار بارانی دلند مدل آسا - دارای درجه حفاظت IP44 - دارای درب محافظ - رنگ کلید و پریز سفید و کرم - نوع کلید کلید تبدیل

کلید و پریز بارانی توکار دلند مدل آسا (شاسی زنگ)

32,200 تومان
ویژگی ها : کلید و پریز توکار بارانی دلند مدل آسا - دارای درجه حفاظت IP44 - دارای درب محافظ - رنگ کلید و پریز سفید و کرم - نوع کلید شاسی زنگ