نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش92436

کابل افشان سایز 2.5×2 دماوند

ویژگی ها : کابل افشان سایز 2.5x2 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق  PVC نوع D - ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت - اندازه 2.5x2 میلی متر  

کابل افشان سایز 0.5×2 دماوند

ویژگی ها : کابل افشان سایز 0.5x2 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق PVC نوع D - ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت - اندازه 0.5x2 میلی متر  

سیم افشان سایز 0.75 دماوند

ویژگی ها : سیم افشان سایز 0.75 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق PVC نوع C - ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت - اندازه 0.75 میلی متر  

کابل افشان سایز 1.5×16دماوند

75,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان سایز 1.5x16 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق  PVC نوع D - ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت - اندازه 1.5x16 میلی متر  

کابل مفتولی و افشان سایز 25×5 دماوند

400,000 تومان
ویژگی ها : کابل مفتولی و افشان سایز 25x5 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق  PVC نوع A - ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت - اندازه 25x5 میلی متر  

کابل افشان و مفتولی سایز 2.5×4 دماوند

31,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان و مفتولی سایز 2.5x4 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق  PVC نوع A - ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت - اندازه 2.5x4 میلی متر

کابل افشان و مفتولی سایز 95+185×3 دماوند

1,800,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان و مفتولی سایز 95+185x3 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق  PVC نوع A - ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت - اندازه 95+185x3 میلی متر

کابل افشان و مفتولی سایز 16+25×3 دماوند

280,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان و مفتولی سایز 16+25x3 دماوند - هادی از جنس مس آنیل شده - عایق PVC نوع A - ولتاژ نامی 600 تا 1000 ولت - اندازه 16+25x3 میلی متر