نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش92436

کابل آنتن راد افشان سحر

ویژگی ها : کابل آنتن راد افشان سحر - شیلد آلومینیوم - هادی مسی - استاندارد ملی - رویه PVC

کابل شیلد دار 2.5×2 راد افشان سحر

ویژگی ها : کابل شیلد دار 2.5x2 راد افشان سحر - سایز 2.5 - شیلد دار - هادی مسی - کلاس 5 - استاندارد ملی - عایق PVC

کابل افشان 10×4 راد افشان سحر

127,500 تومان12,750,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان 10x4 راد افشان سحر - سایز 10 - هادی مسی - کلاس 5 - استاندارد ملی - عایق PVC

کابل افشان 0.5×4 راد افشان سحر

892,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان 0.5x4 راد افشان سحر - سایز 0.5 - هادی مسی - کلاس 5 - استاندارد ملی - عایق PVC

کابل افشان 1×3 راد افشان سحر

11,760 تومان1,176,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان 1x3 راد افشان سحر - سایز 1 - افشان - هادی مسی - کلاس 5 - استاندارد ملی - عایق PVC

کابل افشان 0.75×2 راد افشان سحر

682,000 تومان
ویژگی ها : کابل افشان 0.75x2 راد افشان سحر- سایز 0.75 - افشان - هادی مسی - کلاس 5 - استاندارد ملی - عایق PVC

سیم ارت 2.5×1 راد افشان سحر

680,000 تومان
ویژگی ها : سیم ارت 2.5x1 راد افشان سحر - سایز 2.5 - افشان - هادی مسی - کلاس 5 - استاندارد ملی - عایق PVC

کابل کولری 1×5 راد افشان سحر

1,677,000 تومان
ویژگی ها : کابل کولری 1x5 راد افشان سحر - سایز 1 - مفتولی - هادی مسی - کلاس 2 - استاندارد ملی - عایق PVC