نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش92436

لوله فولادی سایز 29 منصوریان

72,500 تومان
برند : لوله گالوانیزه منصوریان – سطح مقطع 29 میلیمتر – در دو نوع گالوانیزه گرم – متراژ هر شاخه 3 متر میباشد.

لوله فولادی سایز 21 منصوریان

33,400 تومان
برند : لوله گالوانیزه منصوریان – سطح مقطع 21 میلیمتر –نوع گالوانیزه گرم – متراژ هر شاخه 3 متر میباشد.

لوله فولادی سایز 16 منصوریان

23,600 تومان
برند : لوله گالوانیزه منصوریان – سطح مقطع 16میلیمتر –  گالوانیزه گرم – متراژ هر شاخه 3 متر میباشد.

لوله فولادی سایز 13.5 منصوریان

22,900 تومان
برند : لوله گالوانیزه منصوریان – سطح مقطع 13.5 میلیمتر – گالوانیزه گرم – متراژ هر شاخه 3 متر میباشد.