نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش92436

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 36 فیوزه ویکو

579,000 تومان
برند : جعیه فیوز ویکو – روکار – 36 فیوزه – IP40- اندازه بیرونی 44* 31.4 سانتیمتر – اندازه برش  7.4 سانتیمتر-  دارای درب شفاف با قابلیت قفل

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 24 فیوزه ویکو برش 7.4 سانتیمتری

481,000 تومان
برند : جعبه فیوز ویکو – روکار – 24 فیوزه - IP40 - اندازه بیرونی  34.4*31.4 سانتیمتر – اندازه برش  7.4 سانتیمتر

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 18 فیوزه ویکو

408,500 تومان
برند : جعیه فیوز ویکو – 18 فیوزه – روکار - دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن - IP40 – اندازه بیرونی 22*39 سانتیمتر – اندازه برش 7.4 سانتی متر

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 12 فیوزه ویکو

241,500 تومان
برند : جعبه فیوز ویکو – روکار – 12 فیوزه - IP40 - اندازه بیرونی  21*31 سانتیمتر – اندازه برش 7.4 سانتیمتر

جعبه مینیاتوری ( قاب مینیاتوری ) 6 فیوزه روکار ویکو

142,000 تومان
برند : جعیه فیوز ویکو –روکار –6 فیوزه – IP40- اندازه بیرونی 14.1*18.6سانتیمتر – اندازه برش 7.4سانتیمتر-  دارای درب شفاف  با قابلیت قفل

جعبه مینیاتوری (قاب مینیاتوری) 2 فیوزه روکار ویکو

74,000 تومان
برند : جعیه فیوز ویکو – 2 فیوزه – روکار - دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن - IP40 – اندازه بیرونی 14*10 سانتیمتر – اندازه برش7.4 سانتی متر

جعبه مینیاتوری ( قاب مینیاتوری ) 36 فیوزه ویکو

579,000 تومان
برند : جعیه فیوز ویکو – 36 فیوزه – توکار- دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن- IP40 – اندازه بیرونی 31.4 *44 سانتیمتر – انازه برش 5.9 سانتی متر

جعبه مینیاتوری ( قاب مینیاتوری ) 24 فیوزه ویکو برش 5.9 سانتیمتری

442,000 تومان
برند : جعیه فیوز ویکو – 24 فیوزه – توکار- دارای درب شفاف با قابلیت قفل شدن- IP40 – اندازه بیرونی 31.4*34.4 سانتیمتر – اندازه برش 5.9 سانتی متر